قشنگن!
یکشنبه دوازدهم مرداد 139318:7
 

 

ادم باس ساعتش اینجوری باشه

 

saye

نظرتون؟
یکشنبه دوازدهم مرداد 139317:35
http://www.maralchat.org/theme/images/smilies/(s214).gifمن عاششششششششششششق این شکلکم

خععععععععععععععلی دوسش دارم

شما چطوووووووووووور؟

saye

شرمنده!
پنجشنبه نهم مرداد 139319:58
بچه ها دیگه زیاد نمیتونم بیام نت ببخشیییییییییییید!

فقط در حد یه نظر تایید کردن و دو تا پست کوچولو گذاشتن!

همیییییین!!!

ولی شما نظرای خوشگلتونو بذارید!

انرژی مثبت به آدم میدن!

ممنوووووووووووووووووونم!

 

saye

آخ حرف دل یعنی همین!!!
پنجشنبه نهم مرداد 139319:53
اگه تو روت خندیدم به خاطر این بود که نخواستم تو روت بالا بیارم ، اینو بفهم !!!

لطفاااااااااااااااااا بفهم!!

saye

عزیزم!!!
پنجشنبه نهم مرداد 139319:48
به بعضیا باید گفت :
عزیزم ، من کارگردان همون فیلمیم که تو داری واسم بازی میکنی … !!!

 

عزیزم… وقتی گند زدى به زندگی طرف، حداقل وقت رفتن دهنتو ببند…
نگو قسمت نشد…!

 

saye

لطفا!!!
پنجشنبه بیست و ششم تیر 139315:32
سیلوم

لطفا برای اون پست { کدوم؟} برا من رمان ننویسید

فقط بگین کدوم.....همین باو

به خاطر خودتون میگم

یه چند وقت نبودم ببخشششششششششید

saye

ایهیم...!
شنبه چهاردهم تیر 139315:12

 

 

گاهــــی دلم میخواهد مثـــل جــــــودی ابـــــوت باشــــم ...

پـــــر انرژی...

با خـــنده هایی که از تـــــه دلن...

گریه هـــایی که با دلــــیلن...

با اون شخیصتـــی که جلوی هیشــکی نمیشکنه و ...

یه بـــابـــا لنـــــــگ دراز کــــه واســـش بنویســــم...!

خدایی همین شکلی هم هستم...!!!!

 

saye

والا!
شنبه چهاردهم تیر 139314:59
 

           نه من بدم نه تـــــــــو

نه جو زدم نه خــــــلスマイル のデコメ絵文字

نه خالی ام نه پــــــرにこちゃん のデコメ絵文字

رو مغز من نــــــدو

saye

والا!
شنبه چهاردهم تیر 139314:14

میگﻦ ﭼﺮﺍ ﺩﺭﺱ ﻧﻤﯿﺨﻮﻧﯽ . !!.

ﺍﻻﻥ ﻋﺮﺽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺧﺪﻣﺘﺘﻮﻥ :
 
ﯾﻪ ﺳﺎﻝ 365 ﺭﻭﺯﻩ . . !.
 
ﺑﮕﻮ ﺧﺐ . .
 
52 ﺭﻭﺯﺵ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﺳﺖ، ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ 313 ﺭﻭﺯ . .
 
ﺑﮕﻮ ﺧﺐ . .
 
ﺣﺪﺍﻗﻞ 50 ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ،
 
ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ 263 ﺭﻭﺯ . .
 
ﺑﮕﻮ ﺧﺐ
 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ 8 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﯿﻢ . .
 
ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺸﻪ 122 ﺭﻭﺯ ﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ 141 ﺭﻭﺯ . !.
 
ﺑﮕﻮ ﺧﺐ
 
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺍ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﺰﺍﺭﯾﻢ . .
 
ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺸﻪ 15 ﺭﻭﺯ ﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ 126ﺭﻭﺯ . !!.
 
ﺭﻭﺯﯼ 2 ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺸﻪ 30
 
ﺭﻭﺯ ﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ 96 ﺭﻭﺯ . .
 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺭﻭﺯﯼ 4 ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺸﺖ ﻭ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ . .
 
ﺳﺎﻋﺘﻬﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ ﻭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻣﺴﯿﺮ
 
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺧﻮﻧﻪ . .
 
ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺸﻪ 60 ﺭﻭﺯ ﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ 36 ﺭﻭﺯ . !!.
 
ﺑﮕﻮ ﺧﺐ . .
 
31 ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﺭﺳﻤﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ 5 ﺭﻭﺯ . .
 
ﺧﻮﺏ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺁﺩﻣﯿﻢ ﺳﺎﻟﯽ 4 ﺭﻭﺯﻡ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯿﺸﯿﻢ . .
 
ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ . .
 
ﭼﻪ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺍﻭﻥ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﻡ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪﻡ . !!.
 
ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ . !!.
 
ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻫﻤﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻦ . !!.
 
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ .サイコー のデコメ絵文字
saye

کدوم؟
پنجشنبه دوازدهم تیر 139323:59

من به شخصه 5 و 3 و 7 و1

شوما کدوم؟

و به شدددددددددددددت گزینه 9

saye