لطفا!!!
پنجشنبه بیست و ششم تیر 139315:32
سیلوم

لطفا برای اون پست { کدوم؟} برا من رمان ننویسید

فقط بگین کدوم.....همین باو

به خاطر خودتون میگم

یه چند وقت نبودم ببخشششششششششید

saye

ایهیم...!
شنبه چهاردهم تیر 139315:12

 

 

گاهــــی دلم میخواهد مثـــل جــــــودی ابـــــوت باشــــم ...

پـــــر انرژی...

با خـــنده هایی که از تـــــه دلن...

گریه هـــایی که با دلــــیلن...

با اون شخیصتـــی که جلوی هیشــکی نمیشکنه و ...

یه بـــابـــا لنـــــــگ دراز کــــه واســـش بنویســــم...!

خدایی همین شکلی هم هستم...!!!!

 

saye

والا!
شنبه چهاردهم تیر 139314:59
 

           نه من بدم نه تـــــــــو

نه جو زدم نه خــــــلスマイル のデコメ絵文字

نه خالی ام نه پــــــرにこちゃん のデコメ絵文字

رو مغز من نــــــدو

saye

والا!
شنبه چهاردهم تیر 139314:14

میگﻦ ﭼﺮﺍ ﺩﺭﺱ ﻧﻤﯿﺨﻮﻧﯽ . !!.

ﺍﻻﻥ ﻋﺮﺽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺧﺪﻣﺘﺘﻮﻥ :
 
ﯾﻪ ﺳﺎﻝ 365 ﺭﻭﺯﻩ . . !.
 
ﺑﮕﻮ ﺧﺐ . .
 
52 ﺭﻭﺯﺵ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﺳﺖ، ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ 313 ﺭﻭﺯ . .
 
ﺑﮕﻮ ﺧﺐ . .
 
ﺣﺪﺍﻗﻞ 50 ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ،
 
ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ 263 ﺭﻭﺯ . .
 
ﺑﮕﻮ ﺧﺐ
 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ 8 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﯿﻢ . .
 
ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺸﻪ 122 ﺭﻭﺯ ﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ 141 ﺭﻭﺯ . !.
 
ﺑﮕﻮ ﺧﺐ
 
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺍ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﺰﺍﺭﯾﻢ . .
 
ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺸﻪ 15 ﺭﻭﺯ ﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ 126ﺭﻭﺯ . !!.
 
ﺭﻭﺯﯼ 2 ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺸﻪ 30
 
ﺭﻭﺯ ﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ 96 ﺭﻭﺯ . .
 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺭﻭﺯﯼ 4 ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺸﺖ ﻭ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ . .
 
ﺳﺎﻋﺘﻬﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ ﻭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻣﺴﯿﺮ
 
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺧﻮﻧﻪ . .
 
ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺸﻪ 60 ﺭﻭﺯ ﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ 36 ﺭﻭﺯ . !!.
 
ﺑﮕﻮ ﺧﺐ . .
 
31 ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﺭﺳﻤﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ 5 ﺭﻭﺯ . .
 
ﺧﻮﺏ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺁﺩﻣﯿﻢ ﺳﺎﻟﯽ 4 ﺭﻭﺯﻡ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯿﺸﯿﻢ . .
 
ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ . .
 
ﭼﻪ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺍﻭﻥ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﻡ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪﻡ . !!.
 
ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ . !!.
 
ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻫﻤﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻦ . !!.
 
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ .サイコー のデコメ絵文字
saye

کدوم؟
پنجشنبه دوازدهم تیر 139323:59

من به شخصه 5 و 3 و 7 و1

شوما کدوم؟

saye

برد تیممونو بهتون تبریک میگم
چهارشنبه یازدهم تیر 139319:11
آخ بچه ها دمتون گرم

گل کاشتین

ممنونیم

برد تیممون و تبرییییییییییییییییییک میگم

ممنووووووووووووووونیم

saye

استقلال عاشقتیم!
دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 139319:44
اینم از بازیکن پرسپولیس که جلوی پرچم با افتخار استقلال زانو زده

حق داره خو

saye

اره دیگه........
چهارشنبه ششم فروردین 13933:10
مَن نااُمیـد نیستــم!!!


هَـر شبــ پُـر از اُمیـد میخوابـم...

هَـر شبــ میخوابـم بـه اُمید اینکــه دیگــر بیدـآر نشوم...!!!

saye

از פֿـونכش پشیموטּ نمیشی...!!!
چهارشنبه شانزدهم بهمن 139216:49
 قبول כاریטּ ڪـہ تو פֿـونـہ وقتیـ ماماטּ نیست مثل ڪامپیوتریـہ ڪـہ بـہ اینترنت وصل نیست!!!

 مטּ ڪـہ قبول כارҐ شכیכ....!!! シンプル のデコメ絵文字スイートラブ 見てね(^◇^)┛ 前にも少し載せたかな のデコメ絵文字

 بכو اכامـہ مطلب...ハート のデコメ絵文字  棒人間 -動く- のデコメ絵文字

saye

آرزو میڪنҐ!!!!!
چهارشنبه شانزدهم بهمن 139216:40
 آرزو میڪنҐ تو جیب لباست پول پیכا ڪنے パステル( 〃▽〃) のデコメ絵文字
 
 آرزو میڪنҐ یـہ موزیڪے ڪـہ פֿـیلے وقتـہ כنبالشے و هیچ اسمے ازش نمیכونے رو یهو یـہ
 
 جاے پیכا ڪنے かわいい のデコメ絵文字
 
 آرزو میڪنҐ وقتے כارטּ ازت تعریف مے ڪنטּ اتفاقے رכ بشے و بشنوے シンプル のデコメ絵文字
 
 آرزو میڪنҐ اونقכر بخنכے ڪـہ از چشات اشڪ بیاכ かわいいキャラクター動物 のデコメ絵文字
 
 آرزو مے ڪنҐ یـہ بویے ڪـہ باهاش פֿـیلے פֿـاطرـہ هاے פֿـوب כارے رو یـہ جا بـہ مشامت
 
 بخورـہ ゜*パステル*゜ のデコメ絵文字
 
 آرزو میڪنҐ وقتے פواست نی๛ سرتو بالا بیارے و ببینے یڪے ڪـہ פֿـیلے כوسش כارے
 
 כارـہ با لبخنכ و یـہ פ๛ مثبت بهت نگاـہ میڪنـہ ハート のデコメ絵文字
 
 آرزو مے ڪنҐ یـہ چیزے ڪـہ ڪوچیڪـہ ولے ؋ڪر نمیڪرכے פالا פالاها כاشتـہ باشیش و بכست بیارے =?utf-8?B?6JyA772s?= のデコメ絵文字
 
 ایـــــטּ آرزو ها פֿـیلے ڪوچیڪטּ ولے وقتـــــــتے بכست بیاریشوטּ لذت بخشن!!!!!!!! 吹き出しだよ。ハートだよ。1つ のデコメ絵文字

saye